Запази час онлайн
  Онлайн консултация

Практика:

Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия

 • Депресии
 • Тревожност
 • Психотравма
 • Проблеми в семейството
 • Трудни решения
 • Здравословни проблеми
 • Социална промяна
 • Деца със специални образователни потребности
 • Адаптиране на деца в нова среда
 • Светът на тинейджърите

Решаване на спорове

 • Консултиране
 • Експертно мнение при спор за упражняване на родителски права
 • Психотерапевтична подкрепа в бракоразводни дела, семейни делби, процеси и спорове
 • Независими психологични експертизи
 • Оценка на психологични и социални потребности на деца при раздяла и родителски компетенции

Групово консултиране и терапия

 • Организиране на групи по проекти–обучаващи, подкрепящи и поддържащи
 • Групова терапия
 • Семейна терапия
 • Загуба на близък човек
 • Раздяла
 • Семейно консултиране-родители и деца

Консултиране и терапия на лица преживели насилие

 • Жени и деца, жертви на домашно насилие
 • Девиантно поведение при деца и юноши
 • Криминални прояви

Цени:

 • Индивидуални психологични консултации - 50лв.
 • Семейно консултиране/терапия/ - 60лв.
 • Детско-юношески психологични консултации/терапия/ - 50лв.
 • Психодиагностика с тестове и психологически методи за деца и възрастни - 50лв.
 • Независимо експертно мнение/изготвяне в писмен вид/ - 200лв.
 • Посещение на адрес - 70лв
 • Изготвяне на независима психологическа експертиза /включва психологическо изследване, беседа и тестуване, обработване и представяне на резултатите в писмен вид/-200-300лв.