За мен:

Образование

 • „Приложна психология и психотерапия" - Медицински Университет- Пловдив
 • „Приложна Социална Психология”- Магистър , ПУ „Паисий Хилендарски”
 • „Съдебна Психология”- ПУ „Паисий Хилендарски”
 • „Педагогика“ – Бакалавър, ПУ „Паисий Хилендарски”
 • „Когнитивна терапия”- Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия- София
 • Дружество на Психолозите в България (ДПБ) №BG-RP-2145 в Публичен регистър на психолозите в България

Опит

 • Вещо лице - клас „Съдебна експертиза на психично състояние“ при Районен Съд, Окръжен Съд, Апелативен Съд, Административен Съд Пловдив
 • Психолог, психотерапевт – Свободна професия
 • Психолог - Ценър за Личностно Развитие и Психологична Подкрепа -„ПЪТЯТ”
 • Психолог - Проект „Смопомощ и солидарност за пълноценен живот” “EEA Grands”
 • Европейска Програма „ Подкрепа за достоен живот”